PRODUKTY RESCUEPoint

Mobilní požárně bezpečnostní stanice RESCUEPoint vybavena sadou první pomoci a elektronickou signalizací s možností dálkového monitoringu

Inovativní způsob zajištění požární ochrany, první zdravotní pomoci a zajištění rychlé lokalizace případného požáru nebo jiného nebezpečí u venkovních akcí, staveb nebo ojediněle používaných prostorů. Správným umístěním systému RESCUEPoint lze účinně doplnit preventivní hlídku při zlepšení lokalizace vzniklého nebezpečí a prvotního zásahu pro ochranu života, zdraví a majetku.

Díky bezdrátovému adresnému systému  lze  RESCUEPoint rozšířit i o  autonomní detektory kouře a tlačítkové hlásiče WES+ umístěné mimo mobilní požárně bezpečnostní stanici. Tím se vytvoří systém rychlého varování při vzniku požáru, který výrazně zkrátí čas zpozorování a prvotního hasebního zásahu i čas příjezdu Hasičského záchranného sboru ČR.

RESCUEPoint lze osadit na míru dle konkrétního účelu využití vhodnými typy hasících přístrojů a lékárniček  s volitelnou variabilitou vnitřních náplní dle specifických potřeb. Možnost rozšíření o externí defibrilátor, oční sprchu pro výplach očí a adresný bezdrátový systém včetně dálkového monitoringu.