PRODUKTY RESCUEPoint

Mobilní požárně bezpečnostní stanice RESCUEPoint vybavena sadou první pomoci a elektronickou signalizací s možností dálkového monitoringu

 

Inovativní způsob zajištění požární ochrany, první zdravotní pomoci jako i zajištění rychlé lokalizace případného požáru nebo jiného nebezpečí u venkovních akcí, staveb nebo ojediněle používaných prostorů.

Díky bezdrátovému adresnému systému  lze  RESCUEPoint rozšířit i o  autonomní detektory kouře a tlačítkové hlásiče WES+ umístěné mimo  mobilní požárně bezpečnostní stanici. Tím se vytvoří systém rychlého varování při vzniku požáru, který výrazně zkrátí čas zpozorování a prvotního hasebního zásahu jako i čas příjezdu Hasičské záchranného sboru ČR.