PRODUKTY WES+

Každý rok dochází v České republice při realizací staveb nebo při rekonstrukcích objektů k mnoha požárů, které jsou příčinou zranění či usmrcení osob a nebo vedou k nenávratnému poškození výstavby nebo objektům historického významu. Riziko vzniku požáru na staveništích je výrazně vyšší z důvodu probíhajících prací (svařování, práce s plamenem, broušení..) a zároveň i množstvím uskladněného materiálu nebo hořlavých látek. Nové instalované systémy EPS, případně SHZ nejsou během stavby dokončené nebo nejsou dosud zprovozněné. Účelem instalace systému WES+ je včasná detekce a lokalizace ohniska nebo již vniklého požáru v podmínkách, kdy jsou prováděné stavební práce. WES+ představuje jednoduché, praktické a ekonomické řešení požárního zajištění staveb.

S našimi protipožárními výrobky se můžete mimo jiné setkat v České národní bance, tunelu Valík (dálnice D5 u Plzně), v Oblastní nemocnici Příbram a v zahraničí jsou to například letiště Mnichov, Frankfurt nad Mohanem, Vídeň anebo automobilky VW a BMW Mercedes Benz. Dále také Úřad spolkového kancléře Berlín, Evropská centrální banka Frankfurt, Univerzitní klinika Frankfurt, hotely sítě Sheraton a mnoho dalších.