KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ

Úspěch námi nabízených protipožárních systémů je velkou zásluhou našich techniků, kteří už od návrhu vhodného systému, přes posouzení výkresové dokumentace, technickou pomoc při montáži až po kvalifikované servisní kontroly, tvoří základní kámen naší společnosti.

I ten nejkvalitnější výrobek potřebuje pro svojí dlouholetou správnou funkci pravidelnou údržbu a kontrolu pro zajištění správné funkce všech jeho součástí.

Zajistěte prosím pravidelné kontroly požárně bezpečnostních zařízení pro jejich bezchybnou a trvalou funkci !!!

Společnost FLAMTECH, spol. s r.o. nabízí profesionální servisní zázemí a provádění periodických servisních kontrol ve stanovených termínech (dle Vyhl. č. 246/2001 Sb.) a tím zajistí stálou kontrolu a funkčnost všech nabízených požárně bezpečnostních zařízení.

Pro pravidelný servisní dohled doporučujeme uzavření servisní smlouvy.