ZAJIŠTĚNÍ NOUZOVÉHO NAPÁJENÍ, OCHRANA ZAŘÍZENÍ PŘED OHNĚM