PRODUKTY RESCUEPoint

Mobilní požárně bezpečnostní stanice RESCUEPoint vybavena sadou první pomoci a elektronickou signalizací s možností dálkového monitoringu

Novinka 2020

RESCUEPoint Light

Pro stále častější požadavky na odlehčenou verzi našich úspěšných produktů RESCUEPoint jsme pro Vás připravili odlehčenou verzi obsahující dva kusy hasicího přístroje (6kg), lékárničku pro 15 osob s variabilní náplní a samozřejmostí je i autonomní tlačítkový hlásič požáru s optickou a akustickou signalizací. To vše už tradičně s modulem GSM pro upozornění na použití jakékoliv součásti  RESCUEPoint na vzdáleném zařízení.

Systém RESCUEPoint Light je vhodný k použití jak ve venkovním, tak i vnitřním prostředí. Pro usnadnění manipulace obsahuje vysoce odolná pojezdová kola.

V rámci zajištění požární ochrany a zajištění první zdravotní pomoci na pracovišti i při pořádání akcí, kterých se účastní velký počet osob, jsou taktéž kladeny velké nároky na zaměstnavatele, zhotovitele staveb, obce.

Při pořádání venkovních akcí ustanovuje pořadatel k zajištění požární bezpečnosti akce preventivní požární hlídku. Podle povahy akce (rozlehlost místa konání, počet osob na akci, ztížený únik osob, přítomnost hořlavých látek s vlivem na rozvoj požáru a zakouření prostoru, použití pyrotechniky, použití otevřeného ohně, apod.) je třeba mít k dispozici dostačující počet hasicích přístrojů odpovídající situaci z hlediska zajištění požární bezpečnosti akce.

Ke splnění těchto požadavků byl vyvinut systém mobilních požárně bezpečnostních stanic, pomocí kterých je možné zajistit rychlou lokalizaci případného požáru nebo jiného nebezpečí. Tyto stanice doplní vybavení preventivní požární hlídky a umožní jí prvotní zásah pro ochranu života, zdraví a majetku.

Díky bezdrátovému adresnému systému lokalizace vzniku požáru lze systém rozšířit i o autonomní detektory kouře a tlačítkové hlásiče WES + umístěné mimo mobilní požárně bezpečnostní stanici. Tím se vytvoří systém rychlého varování při vzniku požáru, který výrazně zkrátí dobu zpozorování a prvotního hasebního zásahu a zároveň dobu příjezdu jednotek požární ochrany.

Další možností využití mobilní stanice jsou i vnitřní prostory, kde jsou prováděny činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím – průmyslové haly, prostory, kde probíhají svářečské práce a mnoho dalších.

RESCUEPoint lze osadit na míru dle konkrétního účelu využití vhodnými typy hasících přístrojů a lékárniček  s volitelnou variabilitou vnitřních náplní dle specifických potřeb. Možnost rozšíření o externí defibrilátor, oční sprchu pro výplach očí a adresný bezdrátový systém včetně dálkového monitoringu.