PRODUKTY WES+

Každý rok dochází v České republice při realizací staveb nebo při rekonstrukcích objektů k mnoha požárům, které jsou příčinou zranění či usmrcení osob a nebo vedou k nenávratnému poškození výstavby nebo objektům historického významu. Riziko vzniku požáru na staveništích je výrazně vyšší z důvodu probíhajících prací (svařování, práce s plamenem, broušení..) a zároveň i množstvím uskladněného materiálu nebo hořlavých látek. Nové instalované systémy EPS, případně SHZ nejsou během stavby dokončené nebo nejsou dosud zprovozněné. Účelem instalace systému WES+ je včasná detekce a lokalizace ohniska nebo již vniklého požáru v podmínkách, kdy jsou prováděné stavební práce. WES+ představuje jednoduché, praktické a ekonomické řešení požárního zajištění staveb.

Jedná se o velmi inovativní a užitečný požárně bezpečnostní systém, který lze v praxi velmi efektivně využít. Kromě jeho nasazení při výstavbě a rekonstrukcích staveb lze takový systém úspěšně aplikovat jako náhradní technické opatření v případě výpadku či přechodné nefunkčnosti systému EPS (viz ustanovení § 7 odst. 6 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.).