MONTÁŽ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ

Dodáváme, montujeme a revidujeme protipožární systémy prostupů kabelů, kabelových souborů i potrubí.

Pasivní systémy požární ochrany se navrhují s cílem zastavit plameny, kouř a jedovaté plyny, šířící se budovou. Utěsněním otvorů v požárně dělicích stěnách, podlahách a stropech lze zajistit požadovanou požární odolnost a zamezit případnému šíření požáru nebo zplodin hoření mezi požárními úseky.

Stačí jediná netěsnost a celý systém požární ochrany přestává fungovat.

Protipožární hliníkové dveře, okna a stěny dodáváme včetně profesionální montáže, kterou provedou vyškolení pracovníci, s garancí dodržení řádného technologického postupu a pravidel. Nabídka se týká všech variant požárních odolností, včetně kouřotěsných. Samozřejmostí je doložení všech administrativních náležitostí pro řádnou kolaudaci protipožárních výrobků.