POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

PORTFOLIO PRODUKTŮ CELSION BRANDSCHUTZSYSTEME GMBH

NAŠE SLUŽBY
PROTIPOŽÁRNÍ ROZVADĚČOVÉ SKŘÍNĚ A ZABEZPEČENÍ IT
PROTIPOŽÁRNÍ ROZVADĚČOVÉ SKŘÍNĚ A ZABEZPEČENÍ IT
ZAJIŠTĚNÍ NOUZOVÉHO NAPÁJENÍ, OCHRANA ZAŘÍZENÍ PŘED OHNĚM PRODUKTY
REFERENCE PROTIPOŽÁRNÍHO ZABEZPEČENÍ
REFERENCE PROTIPOŽÁRNÍHO ZABEZPEČENÍ

TUNEL VALÍK (DÁLNICE D5), ČNB, OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM

KONTAKTUJTE NÁS

Obsah-Úvod

Naše společnost nabízí zabezpečování plnění povinností vyplývajících z právních předpisů o požární ochraně, zejména zákona č.133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. Nabízíme komplexní služby osoby odborně způsobilé v návaznosti na plnění příslušných povinností.

Rádi Vám zpracujeme cenovou nabídku na dodávku i montáž protipožárních systémů dle konkrétního zadání, požadované požární odolnosti, rozsahu, atd.

PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY

Inovativní protipožární systémy CELSION pro zachování funkce zařízení v případě požáru.

SLUŽBY OZO V POŽÁRNÍ OCHRANĚ

Služby odborně způsobilé osoby v oblasti požární ochrany (OZO PO) dle §11 zákona č.133/1985 Sb.

STANICE RESCUEPOINT

Mobilní požárně bezpečnostní stanice se sadou první pomoci a elektronickou signalizací.

SERVIS
A KONTROLA

Servisní činnost a kontrola protipožárních systémů a zařízení CELSION a RESCUEPoint.

POŽÁRNÍ OCHRANA STAVEB

Pasivní požární ochrana představuje konstrukční a dispoziční řešení stavby z požárního hlediska, tj. schopnost budovy jako celku vzdorovat účinkům požáru. Jedná se zejména o členění objektu do požárních úseků, použití vyhovujících výrobků, hmot a stavebních konstrukcí z hlediska jejich hořlavosti a požární odolnosti, řešení únikových cest pro osoby či evakuačních cest pro zvířata, vybavení zásahových cest pro jednotky požární ochrany, zhodnocení požárně nebezpečného prostoru apod.

Aktivní požární ochrana představuje schopnost požárně bezpečnostních zařízení jako celku v budově detekovat účinky požáru, v logických návaznostech ovládat ostatní požárně bezpečnostní zařízení a likvidovat (případně snižovat) účinek vznikajícího požáru, tj. v jeho počáteční fázi. Jedná se zejména o elektrickou požární signalizaci, stabilní hasicí zařízení, zařízení pro odvody kouře a tepla, požární větrání únikových cest, zařízení pro autonomní detekci a signalizaci požáru a mnoho dalších zařízení.

Aktivní požární ochrana se netýká jenom dokončených staveb v užívání, ale i rekonstrukcí některých typů staveb nebo jejích částí. Například detekce požáru při rekonstrukci kina, divadla, historických objektů, muzeí, knihoven nebo archivů, při kterých část sbírek, dokumentů nebo promítací a jevištní techniky vč. sedadel v kinech a divadlech zůstává po dobu rekonstrukce na svých místech. Pokud je v objektu instalovaný systém EPS, v průběhu rekonstrukce, kdy se provádějí i velmi prašné práce, se většinou tento systém deaktivuje. Pro zabezpečení signalizace případného požáru v nerekonstruovaných částech pro zamezení škodám na majetku a pro ochranu zdraví a života lidí na stavbě (zakouřený prostor, stižené podmínky uniku) je vhodné použít autonomní, bezdrátový a adresný systém požární signalizace WES+. Více o funkcích a oblasti použití systému detekce požáru WES+ naleznete zde.

Důležitou, i když ještě pořád trochu opomíjenou problematikou, je trvalá dodávka elektrické energie týkající se hlavně napájení vyhrazených požárních zařízení. Trvalá dodávka elektrické energie se netýká pouze kabelových tras a samotných kabelů s funkční schopností při požáru ale také rozvaděčů elektrické energie. Při napájení vyhrazených požárních zařízení je důležité, aby i tyto rozvaděče byli schopné zajistit požadavek na funkční schopnost a napájet požadované prvky i v případě požáru v jejich bezprostřední blízkosti. Pro tyto aplikace slouží inovativní systém protipožárních rozvaděčových skříní Německého výrobce CELSION Brandschutzsysteme GmbH. Více informací, katalog a technické specifikace výrobků naleznete zde.

KONTAKTUJTE NÁS

  • FLAMTECH spol. s r.o.

  • Adresa: Husova 424, 261 01 Příbram
  • Telefon: +420 603 309 811
  • Email: info@flamtech.cz
  • Web: http://www.flamtech.cz