POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
PORTFOLIO PRODUKTŮ Celsion Brandschutzsysteme GmbH
PROTIPOŽÁRNÍ ROZVADĚČOVÉ SKŘÍNĚ A ZABEZPEČENÍ IT
PROTIPOŽÁRNÍ ROZVADĚČOVÉ SKŘÍNĚ A ZABEZPEČENÍ IT
ZAJIŠTĚNÍ NOUZOVÉHO NAPÁJENÍ, OCHRANA ZAŘÍZENÍ PŘED OHNĚM
REFERENCE PROTIPOŽÁRNÍHO ZABEZPEČENÍ
REFERENCE PROTIPOŽÁRNÍHO ZABEZPEČENÍ
TUNEL VALÍK (DÁLNICE D5), ČNB, OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM

Obsah-Úvod

Firma FLAMTECH, spol. s r.o. nabízí protipožární rozvaděčové skříně a protipožární systémy německé firmy Celsion Brandschutzsysteme GmbH, které, kromě parametrů EI a EW, zaručují i zachování funkce požárně bezpečnostního zařízení v časovém rozsahu 30 a 90 minut. Portfolio je navíc rozšířeno o inovativní systémy WES+ a RESCUEPoint, které jsou určeny pro zabezpečení detekce vzniku požáru během výstavby nebo rekonstrukcí budov a průmyslových objektů včetně historických památek. Produkty pasívní ochrany staveb proti požáru doplňuje systém hliníkových oken, dveří a stěn vč. prosklení a protipožární ucpávky. V návaznosti na plnění příslušných povinností nabízíme také komplexní služby osoby odborně způsobilé v PO.

Rádi Vám zpracujeme cenovou nabídku na dodávku i montáž protipožárních systémů dle konkrétního zadání, požadované požární odolnosti, rozsahu atd.

PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY

Inovativní protipožární systémy CELSION pro zachování funkce zařízení v případě požáru

SLUŽBY OZO V POŽÁRNÍ OCHRANĚ

Služby odborně způsobilé osoby v oblasti požární ochrany (OZO PO) dle §11 zákona č.133/1985 Sb.

SERVIS
A KONTROLA

Servisní činnost a kontrola protipožárních systémů a zařízení CELSION, WES+ a RESCUEPoint

STANICE RESCUEPoint

Mobilní požárně bezpečnostní stanice se sadou první pomoci a elektronickou signalizací

POŽÁRNÍ OCHRANA STAVEB

Pasivní požární ochrana představuje konstrukční a dispoziční řešení stavby z požárního hlediska, tj. schopnost budovy jako celku vzdorovat účinkům požáru. Jedná se zejména o členění objektu do požárních úseků, použití vyhovujících výrobků, hmot a stavebních konstrukcí z hlediska jejich hořlavosti a požární odolnosti, řešení únikových cest pro osoby či evakuačních cest pro zvířata, vybavení zásahových cest pro jednotky požární ochrany, zhodnocení požárně nebezpečného prostoru apod.

Aktivní požární ochrana představuje schopnost požárně bezpečnostních zařízení jako celku v budově detekovat účinky požáru, v logických návaznostech ovládat ostatní požárně bezpečnostní zařízení a likvidovat (případně snižovat) účinek vznikajícího požáru, tj. v jeho počáteční fázi. Jedná se zejména o elektrickou požární signalizaci, stabilní hasicí zařízení, zařízení pro odvody kouře a tepla, požární větrání únikových cest, zařízení pro autonomní detekci a signalizaci požáru a mnoho dalších zařízení 

Aktivní požární ochrana se netýká jenom dokončených staveb v užívání, ale i rekonstrukcí některých typů staveb nebo jejích částí. Například detekce požáru při rekonstrukci kina, divadla, historických objektů, muzeí, knihoven nebo archivů, při kterých část sbírek, dokumentů nebo promítací a jevištní techniky vč. sedadel v kinech a divadlech zůstává po dobu rekonstrukce na svých místech. Pokud je v objektu instalovaný systém EPS, v průběhu rekonstrukce, kdy se provádějí i velmi prašné práce, se většinou tento systém deaktivuje. Pro zabezpečení signalizace případného požáru v nerekonstruovaných částech pro zamezení škodám na majetku a pro ochranu zdraví a života lidí na stavbě (zakouřený prostor, stižené podmínky úniku) je vhodné použít autonomní, bezdrátový a adresný systém požární signalizace WES+. Více o funkcích a oblasti použití systému detekce požáru WES+ naleznete zde.

Důležitou, i když ještě pořád trochu opomíjenou problematikou, je trvalá dodávka elektrické energie týkající se hlavně napájení vyhrazených požárních zařízení. Trvalá dodávka elektrické energie se netýká pouze kabelových tras a samotných kabelů s funkční schopností při požáru, ale také rozvaděčů elektrické energie. Při napájení vyhrazených požárních zařízení je důležité, aby i tyto rozvaděče byly schopné zajistit požadavek na funkční schopnost a napájet požadované prvky i v případě požáru v jejich bezprostřední blízkosti. Pro tyto aplikace slouží inovativní systém protipožárních rozvaděčových skříní německého výrobce CELSION Brandschutzsysteme GmbH. Více informací, katalog a technické specifikace výrobků naleznete zde.

KONTAKTUJTE NÁS

  • FLAMTECH spol. s r.o.

  • Adresa: Husova 424, 261 01 Příbram
  • Telefon: +420 318 623 143
  • Email: info@flamtech.cz
  • Web: http://www.flamtech.cz
  FLAMTECH na Facebooku