SLUŽBY ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY

 

  • Vypracování analýzy na úroveň zabezpečení povinností vyplývající z právních předpisů požární ochrany u Vaší společnosti
  • Provedení zatřídění provozovaných činností dle míry požárního nebezpečí
  • Konzultační a poradenská činnost
  • Osazení objektů bezpečnostními tabulkami v souladu s příslušnými předpisy a normativními požadavky
  • Kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení
  •  Zpracování nebo aktualizace dokumentace požární ochrany v požadovaném rozsahu

Vzhledem k faktu, že služby v oblasti PO jsou samy o sobě velmi široké a je nutné je „ušít na míru“, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře a vyžádejte si konkrétní nabídku.