PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY

Dodáváme, montujeme a revidujeme protipožární systémy značky WALRAVEN

Pasivní systémy požární ochrany se navrhují s cílem zastavit plameny, kouř a jedovaté plyny, šířící se budovou. Utěsněním otvorů v požárně dělicích stěnách, podlahách a stropech lze zajistit požadovanou požární odolnost a zamezit případnému šíření požáru nebo zplodin hoření mezi požárními úseky.

Stačí jediná netěsnost a celý systém požární ochrany přestává fungovat.

Systém protipožární ochrany zahrnuje širokou škálu těsnících produktů pro pasivní protipožární ochranu mechanických a elektrických instalací. Řešení zahrnují různé typy protipožárních výrobků jako jsou protipožární manžety, protipožární pěny, protipožární nátěry, intumescentních tmely a malty pro protipožární a kouřotěsné utěsnění.

Optimální řešení pro:

  • Prostupy kabelů a potrubí
  • Dilatační, stavební spáry a prázdné prostupy
 Katalogový list ke stažení zde

Školení montážních pracovníků zajistíme dle Vaších potřeb.