PRODUKTY DOČASNÉHO ZABEZPEČENÍ STAVEB

Nové instalované systémy EPS, případně SHZ nejsou během stavby dokončené nebo nejsou dosud zprovozněné. Účelem instalace systému WES+ je včasná detekce a lokalizace ohniska nebo již vniklého požáru v podmínkách, kdy jsou prováděné stavební práce. WES+ představuje jednoduché, praktické a ekonomické řešení požárního zajištění staveb.

Jedná se o velmi inovativní a užitečný požárně bezpečnostní systém, který lze v praxi velmi efektivně využít. Kromě jeho nasazení při výstavbě a rekonstrukcích staveb lze takový systém úspěšně aplikovat jako náhradní technické opatření v případě výpadku či přechodné nefunkčnosti systému EPS (viz ustanovení § 7 odst. 6 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.).

Ke splnění požadavků PO a BOZP byl vyvinut systém mobilních požárně bezpečnostních stanic, pomocí kterých je možné zajistit rychlou lokalizaci případného požáru nebo jiného nebezpečí. Tyto stanice doplní vybavení preventivní požární hlídky a umožní jí prvotní zásah pro ochranu života, zdraví a majetku.

Díky bezdrátovému adresnému systému lokalizace vzniku požáru lze systém rozšířit i o autonomní detektory kouře a tlačítkové hlásiče WES + umístěné mimo mobilní požárně bezpečnostní stanici. Tím se vytvoří systém rychlého varování při vzniku požáru, který výrazně zkrátí dobu zpozorování a prvotního hasebního zásahu a zároveň dobu příjezdu jednotek požární ochrany. Stanice obsahuje lékárničku  a volitelně lze doplnit o oplach očí, defibrilátor, případně jiné součásti pro splnění požadavků Po a BOZP.

Další možností využití mobilní stanice jsou i vnitřní prostory, kde jsou prováděny činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím – průmyslové haly, prostory, kde probíhají svářečské práce a mnoho dalších.