DOČASNÉ ZABEZPEČENÍ STAVEB

Každý rok dochází v České republice při realizací staveb nebo při rekonstrukcích objektů k mnoha požárům, které jsou příčinou zranění či usmrcení osob anebo vedou k nenávratnému poškození výstavby nebo objektům historického významu. Riziko vzniku požáru na staveništích je výrazně vyšší z důvodu probíhajících prací (svařování, práce s plamenem, broušení..) a zároveň i množstvím uskladněného materiálu nebo hořlavých látek. Nové instalované systémy EPS, případně SHZ nejsou během stavby dokončené nebo nejsou dosud zprovozněné. Účelem instalace systému WES+ je včasná detekce a lokalizace ohniska nebo již vniklého požáru v podmínkách, kdy jsou prováděné stavební práce. WES+ představuje jednoduché, praktické a ekonomické řešení požárního zajištění staveb.

V rámci zajištění požární ochrany a zajištění první zdravotní pomoci na pracovišti jsou kladeny velké nároky na zaměstnavatele a zhotovitele staveb.

Ke splnění těchto požadavků byl vyvinut systém mobilních požárně bezpečnostních stanic, pomocí kterých je možné zajistit rychlou lokalizaci případného požáru nebo jiného nebezpečí. Tyto stanice doplní vybavení preventivní požární hlídky a umožní jí prvotní zásah pro ochranu života, zdraví a majetku.

Díky bezdrátovému adresnému systému lokalizace vzniku požáru lze systém rozšířit i o autonomní detektory kouře a tlačítkové hlásiče WES + umístěné mimo mobilní požárně bezpečnostní stanici. Tím se vytvoří systém rychlého varování při vzniku požáru, který výrazně zkrátí dobu zpozorování a prvotního hasebního zásahu a zároveň dobu příjezdu jednotek požární ochrany.