PROTIPOŽÁRNÍ PRODUKTY CELSION​

CELSION – PROTIPOŽÁRNÍ ŘEŠENÍ

Firma FLAMTECH spol. s r.o. nabízí požárně bezpečnostní řešení, protipožární rozvaděčové skříně a protipožární systémy Německé firmy Celsion Brandschutzsysteme GmbH. výrobce se specializací na oblast řešení funkceschopnosti elektrického zařízení v případě vypuknutí požáru. Speciálně vyvinuté výrobky Celsion, jako jsou protipožární skříně, protipožární rozvaděčové skříně a protipožární systémy řešení funkceschopnosti v oblasti IT techniky náš výrobní program ucelují a vytváří nám mezi našimi zákazníky mimořádné jméno.

CELSION – PROTIPOŽÁRNÍ ROZVADĚČE A SYSTÉMY

Protipožární rozvaděčové skříně a protipožární bezpečnostní systémy mají obecně za úkol nejen zabránit vypuknutí požáru, ale také chránit zařízení před ohněm z vnějšího prostředí. Protipožární rozvaděčové skříně jsou nutností hlavně při nouzovém napájení, jelikož vyhrazené požární zařízení k hašení požárů, detekci vzniklého požáru a další, fungují jen tehdy, pokud je při požáru zajištěno jejich napájení proudem.

CELSION – PRODUKTOVÉ ŘADY

  • protipožární volně stojící a závěsné rozvaděčové skříně
  • lehké nástěnné převlečné dveře
  • nástěnné předsazené dveře
  • malý rozvaděč a rozbočné krabice
  • spojovací krabice
  • protipožární skříně pro IT systémy
  • systémy dělících stěn, speciální konstrukce
  • protipožární skříně pro uskladnění chemikálií,
    dokumentů a datových nosičů

S protipožárními výrobky celsion se můžete mimo jiné setkat v České národní bance, tunelu Valík (dálnice D5 u Plzně), v Oblastní nemocnici Příbram a v zahraničí jsou to například letiště Mnichov, Frankfurt nad Mohanem, Vídeň anebo automobilky VW a BMW Mercedes Benz. Dále také Úřad spolkového kancléře Berlín, Evropská centrální banka Frankfurt, Univerzitní klinika Frankfurt, hotely sítě Sheraton a mnoho dalších.

PRODUKTY WES+

Každý rok dochází v České republice při realizací staveb nebo při rekonstrukcích objektů k mnoha požárů, které jsou příčinou zranění či usmrcení osob a nebo vedou k nenávratnému poškození výstavby nebo objektům historického významu. Riziko vzniku požáru na staveništích je výrazně vyšší z důvodu probíhajících prací (svařování, práce s plamenem, broušení..) a zároveň i množstvím uskladněného materiálu nebo hořlavých látek. Nové instalované systémy EPS, případně SHZ nejsou během stavby dokončené nebo nejsou dosud zprovozněné. Účelem instalace systému WES+ je včasná detekce a lokalizace ohniska nebo již vniklého požáru v podmínkách, kdy jsou prováděné stavební práce. WES+ představuje jednoduché, praktické a ekonomické řešení požárního zajištění staveb.