Vyberte příslušenství

Vybraná varianta:


-+

RS.1

Obsahuje 3ks práškového hasicího přístroje (6kg hasiva), lékárničku pro 15 osob, manuální tlačítko pro aktivaci poplachu včetně optické a akustické signalizace. Obsahuje GSM modul pro zasílání požárních a technických poplachů

RS.2

navíc k RS.1 - osvětlení pomocí LED

RS.3

navíc k RS.1 - možnost připojení zařízení WES+/WES3 pro protipožární zajištění staveb

RS.4

navíc k RS.3 - osvětlení pomocí LED

RS.5

navíc k RS.4 - automatický defibrilátor

S

Solární systém

Solární systém pro nabíjení akumulátorů (pro venkovní použití)

P

Pěnový PHP

5 kg hasicí látky (v konfiguraci nahradí práškový hasicí přístroj)

H

Detektor kouře/tepla

Opticko-kouřový, nebo teplotní detektor pro detekci požáru (vnitřní prostory)

O

Oční sprcha

Výplach očí s aplikátorem při zasažení mechanickými nečistotami nebo chemickými látkami